BödaKroken - 18 hål

OBS! Juniorer 0-17 år som är medlemmar i Byxelkroks GK spelar fritt på Böda Sand! Motsvarande gäller för Böda Sands juniorer på Byxelkrok!. 

Greenfee Böda Sand GK 9 hål och Byxelkroken GK 9-hål SR JR
Alla dagar 1/1-31/5 och 1/9-31/12 200 100
Alla dagar 1/6-31/8 300 150
Reducerad
greenfee
Reducerad greenfee för medlemmar i Ekerum GK,Saxnäs GK, Byxelkroks GK, Ölands GK, Kalmar GK, Möre GK, Emmaboda GK, Nybro GK, Oskarshamn GK, Mönsterås GK.samt greenfeemedlemmar i Böda Sand GK    
Alla dagar 1/1-31/5 och 1/9-31/12 160 80
Alla dagar 1/6-31/8 240 120
Reducerad Greenfee fullvärdiga medlemmar i Böda Sand GK    
Alla dagar 1/1-31/5 och 1/9-31/12  80 40
Alla dagar 1/6-31/8 120 60