Vintern har var mild vilket gynnar växtligheten och bör ge fina grönytor till våren.
 
Nya banarbetare skall anställas över sommaren. Har du någon att rekommendera så be dom söka på Campingens annonsering nu i februari.
 
Alla fina  insatser de senaste åren har resulterat i en bana som aldrig varit i så fint skick! 
Ett stort tack till alla som bidragit med skötseln.

 

Hjälp mig och våra banskötare att hålla banytorna fina genom att
 
- Laga alla nedslagsmärken på greenerna. 
- Lägga tillbaka uppslagna grästuvor på fairways och trampa till dom. 
- Kratta bunkrarna efter besök eller om ni ser spår efter andra. 
 
Glöm inte att anmäla er till våra tävlingar! Att tävla höjer trivseln i att spela golf och utvecklar din förmåga. Vi har tävlingar som passar alla.
Golf skall vara ROLIGT!
 
 
Christer Hermansson
Ordförande