Hcp revidering

Årsrevision 

Den genomförs automatiskt på lämnade värden till GIT. 

Höjning av hcp sker direkt med meddelande från GIT.

Sänkning efter godkännande från dig.

Handicaprevision inför nya golfsäsongen

GIT, Golfens-IT system och medlemskortet Golfens nya IT-system GIT har nu införts i hela Golfsverige och därmed kan medlemmen själv uppdatera sitt handicap via Internet eller terminaler vid vissa klubbar. Gällande handicap ska vara registrerat i GIT. Det är nu medlemmen själv som ansvarar för att rätt handicap är infört i GIT.

Medlemmar ombeds att i första hand registrera sina ronder via Internet eller via terminaler. Se nedan hur du gör för att registrera ditt handicap på Internet.

Registrera ditt hcp direkt på golf.se

Du kan rapportera dina handicapronder direkt på Svenska Golfförbundet www.golf.se. Klicka på länken Min golf. Där loggar du in med ditt golf-ID nr samt som lösenord de fyra sista siffrorna på det nya medlemskortets kortnummer (plastkortet). När du är inloggad kan du ändra till ett valfritt lösenord. Klicka därefter på länken Min HCP för att ändra ditt handicap. Här måste du även ange markörens golf-ID.

HANTERING MEDLEMSKORT! Medlemskortet – din nyckel till golfspelet OBS! Så fort du betalat årsavgiften och hcprevidering skett kan du spela genom att visa ditt "medlemskort" . Medlemskortet är ditt ID-kort som du knappast knappast klarar dig utan. Ditt personliga Golf-ID är dina födelsedata samt de tre siffror som står trycka på ditt medlemskort, det är med andra ord inte ditt personnummer.

JUSTERA DIN HANDICAP Du vet väl att du är skyldig Att justera din handicap efter en handicappåverkande rond.  Gå till golfklubbens golfterminal med markörens Golf-ID och registrerar ditt resultat. Du kan naturligtvis också göra detta via en dator. Du som spelare är alltid skyldig att se till att den korrekta handicap finns registrerad i systemet när du exempelvis spelar en tävling.

ANMÄLA DIG TILL TÄVLINGAR

BOKA EN STARTTID

SÅ HÄR ANVÄNDER DU KORTET VID EN DATOR UPPKOPPLAD PÅ INTERNET

 • Gå in på www.golf.se och hitta vinjetten ”Min golf”. Det är här du ska logga in.
 • På ditt medlemskort står dina de sista siffror i ditt Golf-ID. De första sex kan du eftersom de är dina födelsedata. Dessutom står det ett 16-siffrigt kortnummer. De fyra sista siffrorna fungerar som lösenord första gången du loggar in. Du kan till nästa gång du loggar in välja att ändra till valfritt lösenord. När du loggar in kommer du till din personliga sida på golf.se
 • Första gången du loggat in kommer du få frågan om du vill att ditt namn ska synas i start- och resultatlistor på Internet. Här svarar du Ja eller Nej. Vilket du än väljer att svara så kan du alltid gå tillbaka och ändra dig. Innan du loggat in första gången är inställningen Ja.
 • Eftersom du är inne i systemet kan du nu välja mellan en rad funktioner, exempelvis:
 • Boka starttider.
 • Se vilka starttider du är bokad på.
 • Söka efter och anmäla dig till tävlingar på din hemmaklubb och på andra klubbar.
 • Se vilka tävlingar du redan är anmäld till.
 • Se din handicaphistorik.
 • Justera din handicap med hjälp av din markörs Golf-ID eller namn om du inte har markörens Golf-ID. Ett tips är att du noterar din markörs Golf-ID på exempelvis scorekortet om du inte har möjlighet att göra din handicapjustering omedelbart efter avslutad rond i klubbens golfterminal.
 • Justera dina personliga uppgifter som klubben har i sitt medlemsregister, exempelvis e-postadress och mobilnummer.

SPEL UTOMLANDS/INTERNATIONELLT HCP-INTYG Om du planerar att spela golf utomlands och därför behöver ett hcp-intyg går du in till ”Min golf” som vanligt på www.golf.se och klickar på ”Min hcp-visa”. På den bild du får upp klickar du på - ”visa och skriv ut handicapbevis”. Du får nu upp ett internationellt intyg som du kan skriva ut. Signera det själv och ta med det på resan. Detta är det enda handicapbevis du numera kan få med dig vid utlandsvistelser. Har du problem med att göra detta hemma kan du kontakta din klubb och be dem hjälpa dig. Johan Dahlqvist Information Svenska Golfförbundet

Handikappsättning av nybörjare!

Hantering

 1. Till klubben kommer en nybörjare. Personen registreras som ny person i GIT med fullständigt personnummer och adressuppgifter.
 2. Personen registreras med relation =  Medlem
 3. Medlemskapstyp ”Nybörjare utbildning”, som har SGF-status = "Nybörjare"
 4. HCP sätts till 99 av systemet
 5. HCP-kort – (inget)
 6. Klubben kan ta ut adressetiketter, rapporter samt fakturera personen.
 7. Kryssrutan Giltig t.o.m. datum kryssas i.

När personen har genomgått utbildningen och klarat teoriprov och fadderrundor erhåller personen HCP 54 (klubben gör HCP-justering på personen). Två olika fall uppstår beroende på om personen väljer att bli medlem i klubben eller inte. 

När personen erhåller hcp 54 och blir medlem

 1. Medlemskapstypen sätts till någon av klubbens ordinarie medlemskapstyper.
 2. HCP sätts till 54 genom att på fliken HCP trycka knappen Nytt och skriva in 54 i fältet Ny HCP.
 3. HCP-kort = Grönt (för medlemmar med HCP 54)
 4. Klubben beställer medlemskort till personen, personen kan därefter logga in sig på Min Golf och Golfterminalen och bl.a. boka starttid på hemmaklubb (under förutsättning att hemmaklubbens regelverk tillåter det).

När personen erhåller hcp 54 och väljer att inte bli medlem i klubben

 1. HCP sätts till 54 genom att på fliken HCP trycka knappen Nytt och skriva in 54 i fältet Ny HCP.
 2. HCP-kort = Blått (för icke medlemmar)
 3. Rutinen bör vara att klubben låter personen finnas kvar med relationen medlem på klubben tills det ansvar som klubben har för personens utbildning upphör.
  Målet är att personen skall bli medlem i klubben, men om personen helt slutar med golf,  begär klubben utträde för personen. Personen har dock kvar sitt Golf-ID med markeringen Blått HCP-kort.  

När personen får 36,0 i hcp (endast medlemmar)

 1. HCP-kort ändras till Vitt (Officiell handicap)
 2. Gör två st HCP-justeringar av typen manuell revision
  - Först en ny HCP = 36,0 
  - Därefter en ytterligare en justering till det nya exakta HCP (t.ex. 35,4) som spelaren gjorde
     för att erhålla officiell HCP.

  Detta förfarande med två registreringar, måste göras för att personen ska bli registrerad korrekt på den rapport som går att ta ut från GIT.
  Statistik över nybörjare (GIT_Stat.Nybörjarstatistik.rpx) 
 3. Eventuell byte av medlemskapstyp

Observera att personer med SGF-status = Nybörjare inte får tidningen Svensk Golf oavsett om det ser ut så i GIT eller ej. Det sorteras bort i den adressfil som skickas till