Vaktästare och personal på Böda Sand samt alla som agerat som funktionärer på Böda Sand GK under 2018 erbjuds spela golf med lite gott tilltugg på banan.

Böda Sand GK 20år

Läs mer»