Uppdaterad slopekalkylator

Tack Jonas Nilsson på Webit som för hjälpen med att få igång  slope- kalkylatorn anpassad för nya handicapsystemet  och även slope-kalkylatorn  för Bödakroken.

http://www.bodasandgk.se/ui/article/show.aspx?id=13&m=5

På bilden ser ni härliga golfare från golfsäsongen 2019.

 
Följ oss på facebook där finns alltid mycket information och bilder.
 
 

Vad händer på Böda Sand GK, Följ oss på Facebook.

Böda Sand GK följer Svenska golfförbundets och myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för idrotten.

Läs mer»