Lokala regler är uppdaterade

Du hittar de nya uppdaterade reglerna under fliken BANA

 

Tillfälliga regler pga CORONAVIRUSET!

 

  • FLAGGAN SKALL INTE RÖRAS
  • INGA KRATTOR I BUNKRARNA. JÄMNA TILL MED FOT OCH KLUBBA EFTER DIG
  • LÄGESFÖRBÄTTRING I BUNKRARNA. PLACERA BOLLEN PÅ NÄRMSTA  JÄMNA PLATS INTILL DÄR DEN LÅG.

 

 
Följ oss på facebook där finns alltid mycket information och bilder.
 
 

Vad händer på Böda Sand GK, Följ oss på Facebook.

Böda Sand GK följer Svenska golfförbundets och myndigheternas riktlinjer och rekommendationer för idrotten.

Läs mer»